Kickboxing - Walka Szymona W±sa o pas Mistrza ¦wiata seniorów - Belfast 2008