Wojciech Bartosz (1 dan)

osiągnięcia

  1. 17-10-2009

    Ju-Jutsu - 1 dan

Wojciech Bartosz (1 dan)

Wojciech Bartosz (1 dan)

Wojciech Bartosz w roku 2009 otrzymał 1 dan w ju-jitsu.